Плащане с карти в схемата 3D Secure

БОРИКА предоставя възможност да се извършват сигурни плащания през интернет чрез схемите Verified by Visa за карти VISA и MasterCard SecureCode за карти MasterCard. Предоставяната от VISA (Verified by Visa) и MasterCard (SecureCode) услуга дава на притежателите на банкови карти с логaтa на VISA или MasterCard по-голям контрол при използването на картите им в интернет, намалява възможностите за неоторизирано използване и увеличава сигурността на потребителите при онлайн пазаруване. Услугата изисква всеки път при пазаруване в интернет при търговци, поддържащи услугата, картодържателят да въвежда парола. При коректна парола, системата БОРИКА ще потвърди автентикацията и трансакцията ще приключи успешно. Ако не бъде въведена правилната парола, покупката няма да бъде осъществена.